ی ی ј

 

ی

ѐ: ѡ ی ی

 

ی یی ی јӡ ی ی یی ی ʘ ی ی ی یی ی . - ی ی - یϡ یی   ӡ ی ǡ с ی ی ی. ی ی ی یϡ یی ی ( ی یی ی ی)  ی ی . ی ǘ ی یʡ ی ʘ ی ی ʘ ی ی. یʡ ی یی یی ی ( ی) ی   (appropriation) ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ( یی ی ی یی ی ی ) ی .

ј یی: ی ѐ ی یی ی ی (ownership) [ی ی]  ی یی ی یی ی (sachliche) ʻ. ی یی ی -᭐ی ی ی ی (یی ی ј) (function) ی ی ی ϡ ی ی ی ( ی یی ی ی) ی ی یی . ی ی ѡ 䝁ی ی. ی ϡ ی ϭ - ی ی ی یϘ . ی ی یی یی یޭ ی ј یϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی.

ی ی یی ی ی ی ی . ی یی - ی یی یی ی ی یی ϐی ϡ ʺ 㭍ی ی یی یی ی (ی ј یی naturwchsig = یی) ی ʘ ی ی ی ی ی- یی یی یی ی. ی ی ی (formen) . ی ی یی ی ی - ی یی- ی ی ی یی ی یϡ ی یی ی ییی ی ( ی) . [...] ی یѡ ی - ی ی ј naturwchsig ی یی ی یʡ ی. ی ی یی یی ی یی - یی (Arbeitsmittel) ...- ی ی یی ی ی یԐی ییԻ یی. ی یی ی یی ییϡ ی ѐ ی یی ی ییϡ ژӡ یی ی ی ی ی ی یی . ی ی یϡ یی ی - ی ی ( ی یی ی ) ( Ȏی ی ی ). ی یی ј ی ǐیی ی ȁ. э یی ی - ی ی ی  ی ی ʘ ی یϡ ی ی ϡ ی ی ییϺ ی ј . ی э یڭی ی ʡ ی Ȑیی ی ی یѡ ی ی ی یϡ ی ی ی.

ی ی یی ی ی یی یی یԡ ی ی ی . ی یΡ  ی ی (vereinzelt sich) ی. ی ی ی ی یی یی ی ی ی... ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی.( 96) ی ی ی یی ی ی ی. ی یی یی ی ی -ی ی ی ی ی یϡ ی . ی ی ی یی ی ی ی . ј ی ی Ԙ ی ی( 84-85):

ǘ ی ی (э یی ی ی ی یی) ی یϡ ی Ԙ ی یϡ ʡ ی . ی ی юیی یϡ ی ǐ ی یǡ یʭǡ ʡ ʭی یی یی ی ی یϿ ی ǐ ی ی یی ی (یی ی ی یی یʻ) Ͽ ǐ ی ʘ ϡ ʿ ʘی ی ی ی ʘ یی ( ی ی ʘ   ی ی ی) . یی ʘ ʭی ی ی ی ی ی یی یϿ ǐ یی ی ی ی ی ϡ ی ی یϡ یʿ ی ی ی ی یی ی Ԙ ( ی јی ی ) یϿ یی юیی - ی یی - ی یی (alienation) ی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی.

ی ی یی ی ی ی ی یی ϡ ی یی ی ی ی 䝁ی . ی јӡ ی ҡ ی ی-ی ی ی ی ( ی یی ی ی ) ی ( ی) .

* * *

ی ی ی ی یی ی ییی .

 

ѐ : ی 䐻