خانه سرخ است

 

خانه سرخ،

و كوچه سرخ است،

و خیابان سرخ است.
باری از خون، پهنه ی برزن و میدان سرخ است.


ده به ده،

پرچم خشم است كه بر می خیزد.


مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است.
تا گل خونی فریاد در این باغستان،
ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است.


وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران
تا در این دشت، غرور كینه داران سرخ است.


روسیاه است اگر این شب مردم كش بد
تا دم صبح وطن، سینه ی یاران سرخ است.
با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است.
ای مسلط، دستت از خون شهیدان سرخ است.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com