فریاد زیر آب

ضیافت های عاشق را
خوشا بخشش، خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق
برای گم شدن در یار


چه دریایی میان ماست
خوشا دیدار ما در خواب
چه امیدی به این ساحل
خوشا فریاد زیر آب


خوشا عشق و
خوشا خون جگر خوردن
خوشا مردن
خوشا از عاشقی مردن


اگر خوابم اگر بیدار
اگر مستم اگر هوشیار
مرا یارای بودن نیست
تو یاری كن مرا ای یار


تو ای خاتون خواب من
من تن خسته را دریاب
مرا هم خانه كن، تا صبح
نوازش كن مرا، تا خواب


همیشه خوابتو دیدن
دلیل بودن من بود
چراغ راه بیداری اگر بود
از تو روشن بود


نه از دور و نه از نزدیك
تو از خواب آمدی ای عشق
خوشا خودسوزی عاشق
مرا آتش زدی ای عشق

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com