لباس شخصیها  

ایرج جنتی عطایی

 

تو به خود نگاه میکنی

آینه سیاه میکنی

پرده بر ترانه میکشی

پنجره تباه میکنی

 

من ستاره آه میکشم

دست روی ماه میکشم

نوازشِ نسیم میکنم

روی شب نگاه میکشم

 

تو، با گلوله و من، با گُل

تو، با شلیک و من، با آواز

تو، زردِ نفرت، کبودِ کین

من، سرخِ عشق و سبزِ پرواز

کسبِ تو، قتلِ گُل و شبنم

اعدامِ باد و نور و دریا

کارِ من کشتِ چراغ و دف

تیمارِ رنگ و رقص و رویا!

 

میعادگاهِ ما:

انسان و آبادی

تاریخِ آینده

میدانِ آزادی!

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com