سقف


تو فكر یك سقفم
یك سقف بی روزن
یك سقف پا برجا
محكم تر از آهن

سقفی كه تن پوش هراس ما باشه
تو سردی شب ها لباس ما باشه
سقفی اندازه ی قلب من و تو
واسه لمس تپش دلواپسی
برای شرم لطیف آینه ها
واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف با تو از گل
از شب و ستاره می گم
از تو و از خواستن تو
میگم و دوباره می گم
 

زندگیمو زیر این سقف
با تو اندازه می گیرم
گم می شم تو معنی تو
معنی تازه می گیرم

سقف مون، افسوس و افسوس
تن ابر آسمونه
یه افق، یه بی نهایت
كمترین فاصلمونه

تو فكر یه سقفم
یك سقف رویایی
سقفی برای ما
حتی مقوایی

تو فكر یك سقفم
یك سقف بی روزن
سقفی برای عشق
برای تو با من

زیر این سقف اگه باشه
می پیچه عطر تن تو
لختی پنجره هاشو
می پوشونه پیرهن تو

زیر این سقف
خوبه عطر خود فراموشی بپاشیم
آخر قصه بخوابیم، اول ترانه پاشیم
تو فكر یك سقفم

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com