کتاب‌سوزی

 

برتولت برشت

برگردان: ناصر غیاثی

 

هنگام که رژیم فرمان داد کتاب‌های مُضر را

در انظار عمومی بسوزانند

و همه جا ورزاها را واداشتند گاری گاری کتاب

به تل هیزم بکشانند

شاعری فراری

یکی از بهترین شاعران

سیاهه‌ی کتاب‌های سوخته در دست

وحشت‌زده

دریافت کتاب‌هایش از قلم افتاده

سراپا خشم

به سوی میز تحریر شتافت

نامه‌ای به قدرت‌مداران نوشت:

 

            بسوزانید مرا!

 

با قلمی سوزان نوشت:

بسوزانید مرا!

بر من این ظلم روا مدارید!

تنهایم مگذارید!

مگر در کتاب‌هایم هماره از حقیقت نگفته‌ام

که اکنون چنان چون دروغ‌گویی با من رفتار می‌کنید؟

امر می‌کنم به شماها

بسوزانید مرا!