دل زارم (به روایت فریدون فرخزاد)

آواز: محسن نامجو - کیوسک