بر سنگ فرش  

احمد شاملو

ياران ناشناختهام

چون اختران سوخته

چندان به خاك تيره فرو ريختند سرد...

ادامهی مطلب

نگاهی به جنبش کارگری ایران و تصرف شورایی کارخانهها  

بهرام دزکی

مبارزات کارگران هفت تپه بر علیه سرمایه در این دوره از مبارزات کارگری بدون آن که پشتیبانی و حمایت دیگر کارگران را داشته باشد؛ با ایستادگی و مقاومت در مقابل یورش سبعانه بربرمنشانهی سرمایه و دولت آنها توانست بخشی از دستمزدهای ناچیز معوقه خود را از چنگ سرمایه بیرون بکشد...

ادامهی مطلب

راه و بی راهه، چه کنیم؟  

مزدک کوهکن

در آستانه یک خیزش عظیم سراسری در چهاردیواری جهنم سرمایه‌داری ایران هستیم. پیش از این نیز در دوره‌های دیگر با همین کثرت و خروش و شاید بسیار وسیعتر و خروشانتر عین همین کار را انجام دادهایم. اما همیشه شکست خوردهایم. پیروزی نصیب نیروها و جریاناتی شده است که هیچ سنخیتی با ما نداشتهاند...

ادامهی مطلب

خیزش جاری، درخششها و نارساییها  

ناصر پایدار

ریشه واقعی خیزشهای خیابانی روزهای اخیر را باید در اینجا، در سلاخی رعبانگیز حاصل کار و تولید، قتل عام واقعی خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه و آموزش و بهداشت و دارو و درمان و آب و برق و همه چیز کارگران دید. آنچه در سراسر ایران بر کف خیابانها جاری گردید، سیلاب خشم و قهر محرومترین بخش طبقه کارگر بود...

ادامهی مطلب

من نام ترا می‌خوانم: آزادی!

اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

برای پرندهی در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است...

ادامهی مطلب

ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎنهای ﻧﻈﺮی-سیاسی آﻧﺎرﮐﻮ-کُلِکتیویسم (باکونینیسم) 

نازنین و یامین

ادعا میشود که آنارشیستها علیه کاپیتالیسم، بورژوازی، مالکیت خصوصی، میلیتاریسم، نابرابری و تبعیض مبارزه میکنند و در مجموع اهداف مشترکی با ما دارند. اگر اختلافی هم هست در تاکتیک هاست. یکی از ضرورت‌های تدوین این نوشتار، مقابله با همین تبلیغات، ادعاها و ابهامات است...

ادامهی مطلب

از کمونیسم تا کمونالیسم 

نازنین و یامین

از دهه هشتاد میلادی حمله‌ی کاپیتالیسم به اردویِ کار به طور فزایندهای گسترده‌تر شده؛ حیات و محیط ‌‌‌زیست بطرز جبران‌ناپذیری رو به ویرانی گذاشته؛ شکاف طبقاتی، فقر، بیکاری، قحطی، جنگ و مهاجرت... در ابعاد افسانهای گسترش یافتهاند. حتی آکادمیستهای بورژوا نیز با ارقام و اعداد، اذعان می‌کنند که فقیرزاده‌ها فقیرتر می‌میرند و آقازاده‌ها ثروتمندتر از دنیا می‌روند!

ادامهی مطلب

روژآوا در نزاع کار - سرمایه 

نازنین و یامین

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس فدراسیون شمال کردستان، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد... 

ادامهی مطلب

جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم 

ناصر پایدار

آنارشیسم رویکردی رفرمگرا، اما چپنما، در درون جنبش کارگری جهانی است. نوعی جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد سرمایهداری نیست. با رابطه خرید و فروش نیروی کار در آشتی است یا حداقل ضدیتی ندارد...

ادامهی مطلب

فرناندو

ترانهای از گروه Abba - ترجمه: پرویز قاسمی

میشنوی صدای طبلها را، فرناندو؟

زمانی دور را به ياد میآورم، فرناندو

آسمان پُر ستارهی ديگری را، در پرتو آتش

ادامهی مطلب

بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط 

ناصر پایدار

وقتی که صدها هزار انسان عاصی تونسی طغیان کردند، همه بلندگوهای نظام سرمایهداری فریاد زدند که طبقه متوسط تونس قیام کرده است!! یک سال و نیم پیش از آن به گاه سرازیری موجوار میلیونها انسان معترض به خیایانهای تهران و سایر شهرهای ایران نیز همان بلندگوها همین عبارت را جنجال کردند...

ادامهی مطلب

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی  

رها پتکی

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند...

ادامهی مطلب

سیاهی ازدواج سفید در غیاب جنگ علیه سرمایه 

مزدک کوهکن

مشکل در سیاهی و سفیدی ازدواج‌ها نیست. معضل در وجود سرمایه و غیبت کبرای جنبش رادیکال سرمایه ستیز طبقه کارگر است. حتما خیلی‌ها خواهند گفت که آخر ازدواج چه ربطی به سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری و نوع این حرف‌ها دارد. آنان که چنین می‌پندارند از دو حال خارج نیستند...

ادامهی مطلب

هدف شعر 

علی رسولی

ابرها می‌‌گذرند

ابرهای بارانی.

سایه‌ها، اندوه، لبخند...

ادامهی مطلب

ماركس و جامعه‌ى آينده

جعفر رسا

تئورى اقتصادى ماركس‏ درباره‌ى نظام سرمايه دارى، فقط نظريه‌اى براى نشان دادن محدوديت تاريخى اين نظام و تشريح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى‌اش‏ نيست. نتيجه‌ى طبعى اين تئورى، در عين حال نشان دادن اين مساله‌ى اساسى است كه چرا بر متن اين نظام، مى‌توان و مى‌بايد جامعه‌اى بهتر، انسانى‌تر و در خور بشر ساخت...

ادامهی مطلب

حقايق سادهی سوسياليستی 

پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟

سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده میشود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام...

ادامهی مطلب

آیا سوسیالیسم کسالت‌بار است؟  

ژاکوبن - ترجمه: علی تقوی نسب

سال ۲۰۸۱ است و سرانجام همه برابرند، نه فقط در پیشگاه خدا یا قانون که همه‌جوره برابرند: هیچ کس خوش‌قیافه‌تر از دیگران نیست و هیچ کس هم قوی‌تر یا فرزتر از بقیه. این برابری نتیجهی اصلاحیه‌های شمارهی ۲۱۱، ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون اساسی و هشیاری ماموران اجرایی طرح عقب‌ماندگی عمومی آمریکا است...

ادامهی مطلب

یه فرصتی به صلح بدین!

ترانه سرا و خواننده: جان لنون - برگردان: فرهاد بشارت

یه فرصتی به صلح بدین

همهی صحبتها در مورد

بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه...

ادامهی مطلب

بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه 

بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی - ترجمه: نرگس ایمانی

ممکن است به همین زودی‌ها در ماه مارسِ پیش رو، در ترکیه شاهد برپایی همه‌پرسی در مورد یک نظام ریاست ‌جمهوری اقتدارگرایانه باشیم؛ با این حال، تحول بناپارتیستی اردوغان نه نویدبخش ثبات طبقه‌ی حاکم خواهد بود و نه راه‌حلی برای بحران‌های نولیبرالیسم در این کشور است. این بحث که چشم‌انداز جهان معاصر به چشم‌انداز جهان دهه‌ی 1930 شباهت دارد...

ادامهی مطلب

پدیدهی دونالد ترامپ و نشانههای عینی پایان جهان آمریکا

سیروس بینا

در عرض تقریبا یک دهه، از بحران پولی بینالمللی (اواخر سالهای دههی شصت)، که از افول نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم (معروف به بِرِتون وودز: 1971-1944) شروع شد، تا فروپاشی کامل پاکس امریکانا (نظام بینالمللی در لوای هژمونی آمریکا)، سنتز قرن آمریکا در بطن به بُنبست رسید...

ادامهی مطلب

ایدئولوژیِ اول، آمریکا

یورگ لاو

هنوز چند روزی بیش‌تر از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نگذشته است که نوعی آداب و رسوم ترامپی شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور با چرخش شلاقی قلم، فرمان‌هایی را امضا می‌کند که به ‌موجب آن‌ها میراث پیشینیان او روانه‌ی زباله‌دانی می‌شود: بیمه‌ی اوباما متوقف شد؛ کمک به برنامه‌های مشورتی در مورد سقط جنین در کشورهای در حال توسعه خط خورد...

ادامهی مطلب

هجدهم برومر دونالد ترامپ؟  

سام میلر و هریسون فلاس - ترجمه‌: مهرداد امامی

وظیفه‌ی توضیح ظهور ترامپ کار آسانی نیست. ظهور او بازتاب پدیده‌ی سیاسی بناپارتیسم است که کارل مارکس آن را در شاهکار سیاسی خود هجدهم برومر لویی بناپارت تحلیل کرد. مارکس وظیفه‌ی خود را این می‌دانست که نشان دهد چگونه مبارزه‌ی طبقاتی خود موجب شرایط و مناسباتی شد که به یک میان‌مایه‌ی مضحک امکان ایفای نقش یک قهرمان را داد...

ادامهی مطلب

با آنها که بالای دیوار نشستهاند 

سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین...

ادامهی مطلب

زمينههاى اجتماعى مساله‌ى زن 

الكساندرا كولونتاى - ترجمه و تلخيص‏: پروين اشرفى

دنياى زنان، هم چون دنياى مردان، به دو كمپ تقسيم شده است: منافع و آمال يك گروه از زنان، آنان را به طبقه‌ى بورژوا نزديك مى‌كند؛ در حالى كه گروه ديگر با پرولتاريا و خواست وى براى رهايى - كه در عين حال شامل حل كامل مساله‌ى زن نيز مى‌باشد- ارتباط نزديكى دارد. اگر چه هر دوى اين كمپ‌ها به دنبال شعار آزادى زنان هستند، اما اهداف و منافع آن‌ها متفاوت است...

ادامهی مطلب

جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبشهای زنان

ناصر پیشرو

جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاستهای نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است. همین تغییرات از طریق میانجیهای پیچیده و آشکار بر ساختار جنسیت، گروهبندیها و گرایشات سیاسی و استراتژیهای آنان تاثیر گذاشته و به جابجای مهمی در جنبشهای زنان منجر شده است...

ادامهی مطلب

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس  

مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان نتیجه‌ی آشکار و قابل‌رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است...

ادامهی مطلب

اما من انسان‌ام... 

ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

گذرگاهى صعب است زندگی؛

تنگابى در تلاطم و در جوش.

ايمان، يكى چشم‌بند است...

ادامهی مطلب

ترسهای جدید 

ایگناتسیو رامونه - برگردان: شهباز نخعی

ژان دلومو، تاریخ نگار فرانسوی میگوید: در تاریخ جوامع، نوع بیمها تغییر میکند، اما ترس باقی میماند. تا قرن بیستم، بدبختیهای بزرگ انسان عمدتا ناشی از طبیعت، قحطی، سرما، زمین لرزه، سیل، آتشسوزی و کمبود مواد غذایی یا به خاطر شیوع بیماریهایی مانند طاعون، وبا، سل، سیفلیس و غیره بود...

ادامهی مطلب

ناهمسانی حقوق بشر با حقوق انسان  

عباس منصوران

کارل مارکس، در نوشتار سهمی در نقد فلسفهی حق هگل رهایی راستین را در آن می‌داند که بر پایه‌‌ی آن چنان دیدگاه فلسفی بنیاد گرفته باشد که انسان را والاترین موجود برای انسان بشمارد .جز بر این پایه، بر هیچ رویکرد دیگری به هیچ ‌روی شدنی نیست که انسان از هر گونه بردگی اقتصادی،‌ سیاسی، ‌طبقاتی،‌ فکری، جنسیتی و... رهایی یابد...

ادامهی مطلب

ما و شبکه‌های اجتماعی 

محمدرفیع محمودیان

در مورد شبکه‌های اجتماعی و قدرت آنها زیاد نوشته شده است، اما در مورد آنها کمتر مطالعهی  تجربی و همه جانبه‌ای انجام شده است. اکنون این مهم را دو محقق آمریکایی کریستاکیس و فولر انجام داده‌اند. کتاب آنها به تازگی، در سال ٢٠٠٩، انتشار یافته، اما در همین مدت کوتاه شهرتی شگرف و استثنائی پیدا کرده است...

ادامهی مطلب

ازدواج اهریمنی اینترنت و سرمایه‌داری 

جان بلامی فاستر، رابرت مک‌چِسنی - مترجم: اکرم پدرام نیا

اکنون بیش از دو دهه از انقلاب اینترنت می‌گذرد و در این دو دهه گواه گسترش سرگیجه‌آور ارتباطات بوده‌ایم، از وبسایت‌های جهانی گرفته تا تلفن‌های همراه که به ‌رغم کوچکی‌شان، رفته ‌رفته به کامپیوترهای پر قدرت تبدیل می‌شوند. بنگاه‌هایی مانند گوگل، آمازون، کرگزلیست و فیس‌بوک فرا‌گیر شده‌اند...

ادامهی مطلب

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم 

ناصر پایدار

جهان موجود یک سره میدان تاخت و تاز فاشیسم است. بورژوازی از همه مساماتش فاشیسم میزاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت شام و عراق، گروه نئونازی رایت سکتور اوکرایین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را میسازند. کل بورژوازی، بینالملل فاشیسم بر پای داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخالههای قهری تعفن سراسری، بی علاج و اندرونی سرمایهداری است...

ادامهی مطلب

دموکراسی و فاشیسم 

آنتونیو گرامشی

به یک معنا باید گفت که دموکراسی و فاشیسم دو روی یک سکهاند، دو شکل متفاوت از فعالیتی واحد: فعالیتی که طبقهی بورژوازی برای ایجاد وقفه در مسیر پرولتاریا به انجام میرساند. تزهای بینالملل کمونیستی این ادعا را تأیید میکنند، امّا فقط در ایتالیا است که تاریخ چند سال اخیر به وضوح بر این حقیقت گواهی میدهد...

ادامهی مطلب

 دنیای رویای من

لنگستن هیوز - برگردان: احمد شاملو

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است...

ادامهی مطلب

ادبیات و کار

نامه آلبر کامو به سردبیر یک مجله کارگری

اگر شما میپندارید که جمله من من ادبیات کارگری را این گونه نمیبینم نیاز به توضیح داشته باشد، در این جا میکوشم توضیح دهم. اما باید آن چه را شفاها گفتم در این جا هم تکرار کنم. من مطمئن نیستم که حق با من باشد. وانگهی خودم را در برابر کار شما کوچک احساس میکنم. هنگامی که کسانی چون شما که روز خود را در کارگاه یا کارخانهای میگذرانید...

ادامهی مطلب

دشمنی تولید سرمایه‌داری با هنر

 س. واسکِز - برگردان: سیاوش عسکری

مارکس در سراسر آثارش بارها به ‌رابطهی میان هنر و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) پرداخته است. از آن جا که برای او بُعد زیبایی شناختی حوزهٔ بنیادی هستی انسانی بود، طبعا به‌ سرنوشت هنر، یعنی تجلی قوای خلاق انسان، در جامعهی سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او پس از ارائهی هستهی استثماری تولید مادی تحت (نظام) سرمایه‌داری، یادآور می‌شود که چنین تولیدی با شاخه‌های معینی از تولید معنوی، مثلاً با هنر و شعر، دشمن است....

ادامهی مطلب

هنر و مبارزه برای تمدن نو  

آنتونیو گرامشی - ترجمه‌‌: محمدجعفر پوینده

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به بیان دقیق، "شاه کلید" نامیده‌ می‌شوند)...

ادامهی مطلب

کوله وامپه؛ فیلمی از برتولت برشت 

اکبر فلاح زاده

علاقه‌ی برشت فقط به تئا‌تر نبوده است. او در موسیقی، ادبیات (شعر و داستان) و سینما نیز دست داشته است. فعالیت سینمایی برشت از جمله زمینه‌های کاری او بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نخست به این دلیل که او کمتر در این زمینه کار کرده و دیگر این که فیلم‌های او تحت سانسور شدید ساخته شده‌اند و نسخه‌های اصلی در دسترس همگان نبوده است...

ادامهی مطلب

شعر میوهی زندگی است 

نیما یوشیج

میپرسید شعر چه چیز است؟ این سئوال برای هر شاعر جوانی در بدو امر پیدا میشود که شعر چیست. البته دانستن این مطلب با کاری که میکند ارتباط لازم ندارد. در این خصوص از قدیم الایام تا کنون خیلی نوشتهاند. میتوانید به منابع اصلی مراجعه کنید. آنهایی که به طور استاتیک فکر کردهاند و آنهایی که به طور دیالکتیک...

ادامهی مطلب