فرناندو

ترانهای از گروه Abba - ترجمه: پرویز قاسمی

میشنوی صدای طبلها را، فرناندو؟

زمانی دور را به ياد میآورم، فرناندو

آسمان پُر ستارهی ديگری را، در پرتو آتش

ادامهی مطلب

آرمان پاینده اکتبر

لیلا دانش

صد سال از انقلاب اکتبر میگذرد. انقلابی که به عنوان یکی از برجستهترین وقایع قرن بیستم مسیحی، هم پیروزی و هم شکستش، کماکان سایه سنگین خود را بر سده بعدی نیز گسترده است. اکتبر تا همین امروز برای کارگران و مردم زحمتکش سمبل مبارزه علیه قدرتهای حاکم، برای عدالت، برابری و لغو استثمار، و برای بورژوازی جهانی...

ادامهی مطلب

پدیدهی دونالد ترامپ و نشانههای عینی پایان جهان آمریکا

سیروس بینا

در عرض تقریبا یک دهه، از بحران پولی بینالمللی (اواخر سالهای دههی شصت)، که از افول نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم (معروف به بِرِتون وودز: 1971-1944) شروع شد، تا فروپاشی کامل پاکس امریکانا (نظام بینالمللی در لوای هژمونی آمریکا)، سنتز قرن آمریکا در بطن به بُنبست رسید...

ادامهی مطلب

خاورمیانه در بازتقسیم جهان 

لیلا دانش

در گذشتهی نه چندان دوری نفت و تسلط بر منابع انرژی، رایجترین توضیح بود بر چراهای نامبرده. سقوط قیمت نفت بعد از بحران سال 2008، یا به عبارت بهتر، پایین نگه داشتن قیمت نفت به عنوان یکی از محصولات سیاست مشترک آمریکا و عربستان در رابطه با معضلات منطقهای و جهانی این تصویر را عوض کرد...

ادامهی مطلب

خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران  

ناصر پایدار

انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. ترامپ، در نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیمترین قطب سرمایه جهانی جلوس کرد و متعاقب آن، استراتژی فرسوده، فروپاشیده، متلاطم و سرگردان بینالمللی و خاورمیانهای ایالات متحده، بدون آن که وارد فاز و محتوای تازه یا رویکرد چندان متفاوتی گردد...

ادامهی مطلب

 دنیای رویای من

لنگستن هیوز - برگردان: احمد شاملو

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است...

ادامهی مطلب

بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه 

بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی - ترجمه: نرگس ایمانی

ممکن است به همین زودی‌ها در ماه مارسِ پیش رو، در ترکیه شاهد برپایی همه‌پرسی در مورد یک نظام ریاست ‌جمهوری اقتدارگرایانه باشیم؛ با این حال، تحول بناپارتیستی اردوغان نه نویدبخش ثبات طبقه‌ی حاکم خواهد بود و نه راه‌حلی برای بحران‌های نولیبرالیسم در این کشور است. این بحث که چشم‌انداز جهان معاصر به چشم‌انداز جهان دهه‌ی 1930 شباهت دارد...

ادامهی مطلب

روژآوا در نزاع کار - سرمایه 

نازنین و یامین

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس فدراسیون شمال کردستان، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد... 

ادامهی مطلب

ایدئولوژیِ اول، آمریکا

یورگ لاو

هنوز چند روزی بیش‌تر از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نگذشته است که نوعی آداب و رسوم ترامپی شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور با چرخش شلاقی قلم، فرمان‌هایی را امضا می‌کند که به ‌موجب آن‌ها میراث پیشینیان او روانه‌ی زباله‌دانی می‌شود: بیمه‌ی اوباما متوقف شد؛ کمک به برنامه‌های مشورتی در مورد سقط جنین در کشورهای در حال توسعه خط خورد...

ادامهی مطلب

هجدهم برومر دونالد ترامپ؟  

سام میلر و هریسون فلاس - ترجمه‌: مهرداد امامی

وظیفه‌ی توضیح ظهور ترامپ کار آسانی نیست. ظهور او بازتاب پدیده‌ی سیاسی بناپارتیسم است که کارل مارکس آن را در شاهکار سیاسی خود هجدهم برومر لویی بناپارت تحلیل کرد. مارکس وظیفه‌ی خود را این می‌دانست که نشان دهد چگونه مبارزه‌ی طبقاتی خود موجب شرایط و مناسباتی شد که به یک میان‌مایه‌ی مضحک امکان ایفای نقش یک قهرمان را داد...

ادامهی مطلب

از بی‌تفاوتی متنفرم 

آنتونیو گرامشی - برگردان: آمادور نویدی

بر این باورم که زندگی یعنی موضع گرفتن و جهت‌دار بودن... بی‌تفاوتی جسم بی‌حرکت و فاقد ارزش تاریخ‌ست. بی‌تفاوتی با قدرت زیاد در تاریخ عمل میکند. بی‌تفاوتی منفعلانه عمل میکند، اما عمل میکند... بی‌تفاوتی و بی‌توجهی، طفیلی‌گری و کژراهی‌ست، نه زندگی. به همین دلیل‌ست که از بی‌تفاوتی اکراه دارم...

ادامهی مطلب

با آنها که بالای دیوار نشستهاند 

سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین...

ادامهی مطلب

جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار  

 ناصر پایدار

بحث را با توضیح کوتاهی پیرامون شوراهای ضد سرمایهداری و تفاوت بنیادی آنها با آن چه دیگران شورا مینامند، شروع کنیم. شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد تودههای کارگر علیه موجودیت سرمایهداری و علیه کل اشکال ستم، بی حقوقی، تجاوز و تعرضی است که سرمایه به صورت روتین در تمامی عرصههای زندگی اجتماعی بر کارگران و غیرکارگران اعمال مینماید...

ادامهی مطلب

یه فرصتی به صلح بدین!

ترانه سرا و خواننده: جان لنون - برگردان: فرهاد بشارت

یه فرصتی به صلح بدین

همهی صحبتها در مورد

بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه...

ادامهی مطلب

زمينههاى اجتماعى مساله‌ى زن 

الكساندرا كولونتاى - ترجمه و تلخيص‏: پروين اشرفى

دنياى زنان، هم چون دنياى مردان، به دو كمپ تقسيم شده است: منافع و آمال يك گروه از زنان، آنان را به طبقه‌ى بورژوا نزديك مى‌كند؛ در حالى كه گروه ديگر با پرولتاريا و خواست وى براى رهايى - كه در عين حال شامل حل كامل مساله‌ى زن نيز مى‌باشد- ارتباط نزديكى دارد. اگر چه هر دوى اين كمپ‌ها به دنبال شعار آزادى زنان هستند، اما اهداف و منافع آن‌ها متفاوت است...

ادامهی مطلب

جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبشهای زنان

ناصر پیشرو

جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاستهای نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است. همین تغییرات از طریق میانجیهای پیچیده و آشکار بر ساختار جنسیت، گروهبندیها و گرایشات سیاسی و استراتژیهای آنان تاثیر گذاشته و به جابجای مهمی در جنبشهای زنان منجر شده است...

ادامهی مطلب

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس  

مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان نتیجه‌ی آشکار و قابل‌رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است...

ادامهی مطلب

اما من انسان‌ام... 

ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

گذرگاهى صعب است زندگی؛

تنگابى در تلاطم و در جوش.

ايمان، يكى چشم‌بند است...

ادامهی مطلب

بحران خشکسالی در ایران!

 گفت و گویی با حسن عباسی

آن چه موجب کم آبی، صحرازایی، افزایش مسمومیت آب و هوا و کلا فاجعهی محیط زیست در ایران است، همین رژیم و همین روابط حاکم بر آنها است. تخریب محیط زیست و فاجعهای که در آن صورت میگیرد، همزاد سرمایه است. این از اشتباهات این یا آن دولت، این یا آن سرمایهدار نیست که ما دچار چنین سرنوشت محیط زیستی شدهایم. تا سرمایهداری هست، این فاجعهها هم وجود خواهند داشت...

ادامهی مطلب

سلاح هسته‌ای و گرمایش جهانی 

نوام چامسکی - ترجمه: سید علی تقوی‌‌نسب

در ژانویهی ۲۰۱۵، بولتن دانشمندان هسته‌ای ساعت آخرالزمان مشهور خود را به سه دقیقهی قبل از نیمه‌شب جلو برد و این یعنی ما هم‌اکنون با چنان تهدیدی مواجهیم که در سی ‌سالهی اخیر بی‌ سابقه است. بولتن برای این کار دو علت اصلی را نام برد که بقای بشر را تهدید می‌کند: سلاح‌های هسته‌ای و تغییرات لجام‌گسیختهی آب‌ و هوایی...

ادامهی مطلب

ترسهای جدید 

ایگناتسیو رامونه - برگردان: شهباز نخعی

ژان دلومو، تاریخ نگار فرانسوی میگوید: در تاریخ جوامع، نوع بیمها تغییر میکند، اما ترس باقی میماند. تا قرن بیستم، بدبختیهای بزرگ انسان عمدتا ناشی از طبیعت، قحطی، سرما، زمین لرزه، سیل، آتشسوزی و کمبود مواد غذایی یا به خاطر شیوع بیماریهایی مانند طاعون، وبا، سل، سیفلیس و غیره بود...

ادامهی مطلب

ناهمسانی حقوق بشر با حقوق انسان  

عباس منصوران

کارل مارکس، در نوشتار سهمی در نقد فلسفهی حق هگل رهایی راستین را در آن می‌داند که بر پایه‌‌ی آن چنان دیدگاه فلسفی بنیاد گرفته باشد که انسان را والاترین موجود برای انسان بشمارد .جز بر این پایه، بر هیچ رویکرد دیگری به هیچ ‌روی شدنی نیست که انسان از هر گونه بردگی اقتصادی،‌ سیاسی، ‌طبقاتی،‌ فکری، جنسیتی و... رهایی یابد...

ادامهی مطلب

ما و شبکه‌های اجتماعی 

محمدرفیع محمودیان

در مورد شبکه‌های اجتماعی و قدرت آنها زیاد نوشته شده است، اما در مورد آنها کمتر مطالعهی  تجربی و همه جانبه‌ای انجام شده است. اکنون این مهم را دو محقق آمریکایی کریستاکیس و فولر انجام داده‌اند. کتاب آنها به تازگی، در سال ٢٠٠٩، انتشار یافته، اما در همین مدت کوتاه شهرتی شگرف و استثنائی پیدا کرده است...

ادامهی مطلب

ازدواج اهریمنی اینترنت و سرمایه‌داری 

جان بلامی فاستر، رابرت مک‌چِسنی - مترجم: اکرم پدرام نیا

اکنون بیش از دو دهه از انقلاب اینترنت می‌گذرد و در این دو دهه گواه گسترش سرگیجه‌آور ارتباطات بوده‌ایم، از وبسایت‌های جهانی گرفته تا تلفن‌های همراه که به ‌رغم کوچکی‌شان، رفته ‌رفته به کامپیوترهای پر قدرت تبدیل می‌شوند. بنگاه‌هایی مانند گوگل، آمازون، کرگزلیست و فیس‌بوک فرا‌گیر شده‌اند...

ادامهی مطلب

من نام ترا می‌خوانم: آزادی!

اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

برای پرندهی در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است...

ادامهی مطلب

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم 

ناصر پایدار

جهان موجود یک سره میدان تاخت و تاز فاشیسم است. بورژوازی از همه مساماتش فاشیسم میزاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت شام و عراق، گروه نئونازی رایت سکتور اوکرایین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را میسازند. کل بورژوازی، بینالملل فاشیسم بر پای داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخالههای قهری تعفن سراسری، بی علاج و اندرونی سرمایهداری است...

ادامهی مطلب

دموکراسی و فاشیسم 

آنتونیو گرامشی

به یک معنا باید گفت که دموکراسی و فاشیسم دو روی یک سکهاند، دو شکل متفاوت از فعالیتی واحد: فعالیتی که طبقهی بورژوازی برای ایجاد وقفه در مسیر پرولتاریا به انجام میرساند. تزهای بینالملل کمونیستی این ادعا را تأیید میکنند، امّا فقط در ایتالیا است که تاریخ چند سال اخیر به وضوح بر این حقیقت گواهی میدهد...

ادامهی مطلب

راز توحش داعش 

آرش اسدی

جزوه‌یِ درون‌سازمانی مدیریت توحش را سال 2004 یکی از کادرهای برجسته‌ی القاعده تالیف کرد. این جزوه در سال 2006 به انگلیسی برگردانده شد. نام مستعار نویسنده‌ی جزوه، ابی بکر ناجی است. به ادعای شبکه‌ی العربیه نام حقیقی نویسنده‌ محمد خلیل الحکایمه یا محمد حسن خلیل الحکیم است....

ادامهی مطلب

داعش: شمشیر دولبهی آمریکا در خاورمیانه 

کورش عرفانی

عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا اشغال شد. از آن زمان، جنگ و تروریسم دو محور اصلی رویدادها در این کشور بود. در حالی که آمریکا، در همان زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش اعلام کرد که جنگ در عراق با پیروزی ایالات متحده به پایان رسیده، اما آن چه به عنوان تروریسم مطرح می‌شد هرگز در عراق مهار یا مغلوب نشد...

ادامهی مطلب

بر سنگ فرش  

احمد شاملو

ياران ناشناختهام

چون اختران سوخته

چندان به خاك تيره فرو ريختند سرد...

ادامهی مطلب

ادبیات و کار

نامه آلبر کامو به سردبیر یک مجله کارگری

اگر شما میپندارید که جمله من من ادبیات کارگری را این گونه نمیبینم نیاز به توضیح داشته باشد، در این جا میکوشم توضیح دهم. اما باید آن چه را شفاها گفتم در این جا هم تکرار کنم. من مطمئن نیستم که حق با من باشد. وانگهی خودم را در برابر کار شما کوچک احساس میکنم. هنگامی که کسانی چون شما که روز خود را در کارگاه یا کارخانهای میگذرانید...

ادامهی مطلب

دشمنی تولید سرمایه‌داری با هنر

 س. واسکِز - برگردان: سیاوش عسکری

مارکس در سراسر آثارش بارها به ‌رابطهی میان هنر و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) پرداخته است. از آن جا که برای او بُعد زیبایی شناختی حوزهٔ بنیادی هستی انسانی بود، طبعا به‌ سرنوشت هنر، یعنی تجلی قوای خلاق انسان، در جامعهی سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او پس از ارائهی هستهی استثماری تولید مادی تحت (نظام) سرمایه‌داری، یادآور می‌شود که چنین تولیدی با شاخه‌های معینی از تولید معنوی، مثلاً با هنر و شعر، دشمن است....

ادامهی مطلب

هنر و مبارزه برای تمدن نو  

آنتونیو گرامشی - ترجمه‌‌: محمدجعفر پوینده

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به بیان دقیق، "شاه کلید" نامیده‌ می‌شوند)...

ادامهی مطلب