اما من انسان‌ام... 

ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

گذرگاهى صعب است زندگی؛

تنگابى در تلاطم و در جوش.

ايمان، يكى چشم‌بند است...

ادامهی مطلب

جنبش کارگری و دولت سرمایه  

(ح. الف) مصطفی حدائق

اگر به نمودار اعتصاب، راهپیمایی، تجمع، عریضه نویسی و اعتراض لایههای مختلف طبقه کارگر ایران از معلم گرفته تا کارگر کارخانه و پرستار و تکنیسین و دانشجو و راننده کامیون و... نگاهی بیندازیم، متوجه رشد روزافزون این اقدامات خواهیم شد. تنها در سه ماه اول سال 97، رقم اعتصابات و اعتراضات در قیاس با مدت مشابه سال پیش، صد و سی درصد افزایش داشته...

ادامهی مطلب

طبقه کارگر ایران، چشمانداز وحشت و دورنمای امید  

ناصر پایدار

سه سال پیش بورژوازی ایران خود را در آستانه خروج از یک دوره متلاطم بحران و شروع دور جدیدی از رونق و سازندگی میدید! آن چه سرمایهداران از هر بخش یا جناح، و رژیم سیاسی حاکم با هر ترکیب و قماش، تصور میکردند، طبیعتا انگارههای متناقض فاقد پشتوانههای مادی بود...

ادامهی مطلب

تشدید جدال درون بورژوازی جهانی، طبقه کارگر ایران، قربانی یا تاریخ آفرین؟

کارگران ضد سرمایه‌داری

هر نوع مناقشه میان بخش‌ها، قطب‌ها، اردوگاه‌ها و دولت‌های مختلف سرمایه‌داری مناقشه‌ای صرفا بر سر چگونگی تقسیم و بازتقسیم سودها و سرمایه‌های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی و سهام مالکیت، قدرت و حاکمیت منبعث از این سرمایه‌ها و اضافه ارزش‌ها است...

ادامهی مطلب

راه و بی راهه، چه کنیم؟  

مزدک کوهکن

در آستانه یک خیزش عظیم سراسری در چهاردیواری جهنم سرمایه‌داری ایران هستیم. پیش از این نیز در دوره‌های دیگر با همین کثرت و خروش و شاید بسیار وسیعتر و خروشانتر عین همین کار را انجام دادهایم. اما همیشه شکست خوردهایم. پیروزی نصیب نیروها و جریاناتی شده است که هیچ سنخیتی با ما نداشتهاند...

ادامهی مطلب

فرناندو

ترانهای از گروه Abba - ترجمه: پرویز قاسمی

میشنوی صدای طبلها را، فرناندو؟

زمانی دور را به ياد میآورم، فرناندو

آسمان پُر ستارهی ديگری را، در پرتو آتش

ادامهی مطلب

جنبش رهایی زن: رزمنده و فراگیر

لیلا دانش

جنبش رهایی زن در ایران چیزی قریب صد سال عمر دارد. تداوم این جنبش را زنان بسیاری در نسلهای مختلف با تلاشها و مبارزات، سنتشکنی و بلندپروازی، تفکر و تعمق، درایت و تاثیرگذاری، در زندان نشستن و تبعید، جان دادن و زایش ممکن کردهاند. از تلاش برای ترویج سوادآموزی، انتشار نشریات زنانه، تاسیس و گسترش انجمنهای زنانه...

ادامهی مطلب

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس  

مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان نتیجه‌ی آشکار و قابل‌رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است...

ادامهی مطلب

جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبشهای زنان

ناصر پیشرو

جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاستهای نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است. همین تغییرات از طریق میانجیهای پیچیده و آشکار بر ساختار جنسیت، گروهبندیها و گرایشات سیاسی و استراتژیهای آنان تاثیر گذاشته و به جابجای مهمی در جنبشهای زنان منجر شده است...

ادامهی مطلب

هدف شعر 

علی رسولی

ابرها می‌‌گذرند

ابرهای بارانی.

سایه‌ها، اندوه، لبخند...

ادامهی مطلب

رزمندگی سیاسی مارکس در زمان انجمن ‌بین‌المللی کارگران 

نوشته‌ی: مارچلو موستو - ترجمه‌ی: بهرام صفایی

انجمن بین‌المللی کارگران سازمانی بود با چندین جریان مختلف سیاسی که توان هم‌زیستی با یکدیگر را داشتند. اتحادیه‌گرایان رفرمیست از انگلستان، همیاران فرانسوی متاثر از نظریه‌های پی‌یر ژوزف پرودون، مخالفان سرمایه‌داری، و ملغمه‌ای از گروه‌های دیگر هشت سال دشوار همکاری کردند...

ادامهی مطلب

در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز 

نوشته‌ی:آندرو كليمن - ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

سرمايه‌داری در خلال يك سده و نيم پس از زمانی كه ماركس كاپيتال را نوشت، تغييرات چشمگيری كرده است. اكنون نظامی است كه تقريبا همه‌ی جهان را بلعيده و نقش ماليه (finance) در چند دهه‌ی گذشته بيش از پيش افزايش يافته است. جهان، تا جايی كه برای ما به عنوان حاملان هويت‌های چندگانه و تكه تكه ‌شده اهميت دارد...

ادامهی مطلب

ماركس و جامعه‌ى آينده

جعفر رسا

تئورى اقتصادى ماركس‏ درباره‌ى نظام سرمايه دارى، فقط نظريه‌اى براى نشان دادن محدوديت تاريخى اين نظام و تشريح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى‌اش‏ نيست. نتيجه‌ى طبعى اين تئورى، در عين حال نشان دادن اين مساله‌ى اساسى است كه چرا بر متن اين نظام، مى‌توان و مى‌بايد جامعه‌اى بهتر، انسانى‌تر و در خور بشر ساخت...

ادامهی مطلب

حقايق سادهی سوسياليستی 

پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟

سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده میشود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام...

ادامهی مطلب

یه فرصتی به صلح بدین!

ترانه سرا و خواننده: جان لنون - برگردان: فرهاد بشارت

یه فرصتی به صلح بدین

همهی صحبتها در مورد

بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه...

ادامهی مطلب

پدیدهی دونالد ترامپ و نشانههای عینی پایان جهان آمریکا

سیروس بینا

در عرض تقریبا یک دهه، از بحران پولی بینالمللی (اواخر سالهای دههی شصت)، که از افول نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم (معروف به بِرِتون وودز: 1971-1944) شروع شد، تا فروپاشی کامل پاکس امریکانا (نظام بینالمللی در لوای هژمونی آمریکا)، سنتز قرن آمریکا در بطن به بُنبست رسید...

ادامهی مطلب

ایدئولوژیِ اول، آمریکا

یورگ لاو

هنوز چند روزی بیش‌تر از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نگذشته است که نوعی آداب و رسوم ترامپی شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور با چرخش شلاقی قلم، فرمان‌هایی را امضا می‌کند که به ‌موجب آن‌ها میراث پیشینیان او روانه‌ی زباله‌دانی می‌شود: بیمه‌ی اوباما متوقف شد؛ کمک به برنامه‌های مشورتی در مورد سقط جنین در کشورهای در حال توسعه خط خورد...

ادامهی مطلب

هجدهم برومر دونالد ترامپ؟  

سام میلر و هریسون فلاس - ترجمه‌: مهرداد امامی

وظیفه‌ی توضیح ظهور ترامپ کار آسانی نیست. ظهور او بازتاب پدیده‌ی سیاسی بناپارتیسم است که کارل مارکس آن را در شاهکار سیاسی خود هجدهم برومر لویی بناپارت تحلیل کرد. مارکس وظیفه‌ی خود را این می‌دانست که نشان دهد چگونه مبارزه‌ی طبقاتی خود موجب شرایط و مناسباتی شد که به یک میان‌مایه‌ی مضحک امکان ایفای نقش یک قهرمان را داد...

ادامهی مطلب

با آنها که بالای دیوار نشستهاند 

سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین...

ادامهی مطلب

محیط زیست و تضاد کار - سرمایه 

امانوئل والرشتاین - ترجمه: خسرو صادقی بروجنی

جهانِ ما فروشی نیست؛ این شعاری است که معترضین به روند غیر دموکراتیک جهانی‌ سازی هر ساله در نشست‌های کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری سر می‌دهند. نشست‌هایی که عمدتا در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و در آن ‌جا تعیین می‌گردد که کدام کشور چه چیزی را تولید کند و کدام کشور واردات خود را افزایش دهد...

ادامهی مطلب

مارکس و محیط زیست

جان بلامی فاستر - برگردان: محمود متحد

چنان که منتقدی گفته، در سالیان اخیر باب شده است که رشد آگاهی زیست محیطی را با پرسش رایج پسامدرنی از فراروایت عصر روشنگری یک سان بینگارند. بارها شنیده‌ایم که وجه مشخصه‌ی تفکر سبز دیدگاه پسامدرن و پساروشنگری آن است. این شیوه‌ی فکری، بیش از هر جای دیگر، در پاره‌ای انتقادها از مارکس و انگلس آشکار است...

ادامهی مطلب

من نام ترا می‌خوانم: آزادی!

اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

برای پرندهی در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است...

ادامهی مطلب

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم 

ناصر پایدار

جهان موجود یک سره میدان تاخت و تاز فاشیسم است. بورژوازی از همه مساماتش فاشیسم میزاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت شام و عراق، گروه نئونازی رایت سکتور اوکرایین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را میسازند. کل بورژوازی، بینالملل فاشیسم بر پای داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخالههای قهری تعفن سراسری، بی علاج و اندرونی سرمایهداری است...

ادامهی مطلب

دموکراسی و فاشیسم 

آنتونیو گرامشی

به یک معنا باید گفت که دموکراسی و فاشیسم دو روی یک سکهاند، دو شکل متفاوت از فعالیتی واحد: فعالیتی که طبقهی بورژوازی برای ایجاد وقفه در مسیر پرولتاریا به انجام میرساند. تزهای بینالملل کمونیستی این ادعا را تأیید میکنند، امّا فقط در ایتالیا است که تاریخ چند سال اخیر به وضوح بر این حقیقت گواهی میدهد...

ادامهی مطلب

 دنیای رویای من

لنگستن هیوز - برگردان: احمد شاملو

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است...

ادامهی مطلب

ادبیات و کار

نامه آلبر کامو به سردبیر یک مجله کارگری

اگر شما میپندارید که جمله من من ادبیات کارگری را این گونه نمیبینم نیاز به توضیح داشته باشد، در این جا میکوشم توضیح دهم. اما باید آن چه را شفاها گفتم در این جا هم تکرار کنم. من مطمئن نیستم که حق با من باشد. وانگهی خودم را در برابر کار شما کوچک احساس میکنم. هنگامی که کسانی چون شما که روز خود را در کارگاه یا کارخانهای میگذرانید...

ادامهی مطلب

دشمنی تولید سرمایه‌داری با هنر

 س. واسکِز - برگردان: سیاوش عسکری

مارکس در سراسر آثارش بارها به ‌رابطهی میان هنر و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) پرداخته است. از آن جا که برای او بُعد زیبایی شناختی حوزهٔ بنیادی هستی انسانی بود، طبعا به‌ سرنوشت هنر، یعنی تجلی قوای خلاق انسان، در جامعهی سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او پس از ارائهی هستهی استثماری تولید مادی تحت (نظام) سرمایه‌داری، یادآور می‌شود که چنین تولیدی با شاخه‌های معینی از تولید معنوی، مثلاً با هنر و شعر، دشمن است....

ادامهی مطلب

هنر و مبارزه برای تمدن نو  

آنتونیو گرامشی - ترجمه‌‌: محمدجعفر پوینده

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به بیان دقیق، "شاه کلید" نامیده‌ می‌شوند)...

ادامهی مطلب

کوله وامپه؛ فیلمی از برتولت برشت 

اکبر فلاح زاده

علاقه‌ی برشت فقط به تئا‌تر نبوده است. او در موسیقی، ادبیات (شعر و داستان) و سینما نیز دست داشته است. فعالیت سینمایی برشت از جمله زمینه‌های کاری او بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نخست به این دلیل که او کمتر در این زمینه کار کرده و دیگر این که فیلم‌های او تحت سانسور شدید ساخته شده‌اند و نسخه‌های اصلی در دسترس همگان نبوده است...

ادامهی مطلب

فروغ فرخزاد و تنهایی بی‌انتهای او  

مهدی عاطف راد

بر زمینی لرزان از تنهایی، در روزگاری تلخ و سیاه که نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده و پبغمبران گرسنه و مفلوک از وعده‌گاه‌های الهی می‌گریزند و بره‌های گم‌شده دیگر صدای هی‌هی چوپانها را در بهت دشتها نمی‌شنوند، در دیار تکیده‌ی قحطی‌زده‌ی خشکیده‌ای‌ که خورشیدش سرد است و...

ادامهی مطلب

شعر میوهی زندگی است 

نیما یوشیج

میپرسید شعر چه چیز است؟ این سئوال برای هر شاعر جوانی در بدو امر پیدا میشود که شعر چیست. البته دانستن این مطلب با کاری که میکند ارتباط لازم ندارد. در این خصوص از قدیم الایام تا کنون خیلی نوشتهاند. میتوانید به منابع اصلی مراجعه کنید. آنهایی که به طور استاتیک فکر کردهاند و آنهایی که به طور دیالکتیک...

ادامهی مطلب

بر سنگ فرش  

احمد شاملو

ياران ناشناختهام

چون اختران سوخته

چندان به خاك تيره فرو ريختند سرد...

ادامهی مطلب