میراث یک سرکوب دو ساله - کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

(شکنجه و تجاوز در زندان­های جمهوری اسلامی)