دیدگاه

 

این بلندای شرم است که بر بام جهان بشری ایستاده است! - بیژن هدایت

انتخابات 1400 و چشم انداز مبارزه ی سیاسی و طبقاتی در ایران! - بیژن هدایت

بدهی دولتی - فریده ثابتی     قسمت اول

از برزخ کرونا تا دوزخ سرمایه داری! - بیژن هدایت

چرا سوسیالیسم؟ - سیروس بینا

این تازه آغاز راه است؛ در ستایش خیزش مردم اعماق! - بیژن هدایت

پاشنه آشیلها و آموزشهای قیام کارگری آبان 98 - ناصر پایدار

جمجمههای سوراخ و ورقی که برگشت! - لیلا دانش

صیرورت انسان در تعریف مارکس - اریک هابسبام - برگردان: محمد رضا آذر، لیلا حسین زاده

کارگران عاصی فرانسه و بیانیه جلیقه زردان کمرسی - ناصر پايدار

زردی من از تو، سرخی تو از من (گزارشی از جنبش "جلیقه زردها" در فرانسه) - حبیب ساعی

جلیقه‌ زردها: یک مساله فرانسوی یا اروپایی؟ - سدریک دوران، اقتصاددان فرانسوی

فروپاشی مقدر نیست! - لیلا دانش

مدافعان بردگی مزدی و حماسه دفاع مقدس از دموکراسی - ناصر پایدار

رزمندگی سیاسی مارکس در زمان انجمن ‌بین‌المللی کارگران - نوشته‌ی: مارچلو موستو - ترجمه‌ی: بهرام صفایی

در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز - نوشته‌ی:آندرو كليمن - ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط - ناصر پایدار

ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎنهای ﻧﻈﺮی-سیاسی آﻧﺎرﮐﻮ-کُلِکتیویسم (باکونینیسم) - نازنین و یامین

از کمونیسم تا کمونالیسم - نازنین و یامین

خیزش جاری، درخششها و نارساییها - ناصر پایدار

ناهمسانی حقوق بشر با حقوق انسان - عباس منصوران

جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم - ناصر پایدار

انتخابات و آزادی - آنتونیو گرامشی

بابک احمدی، درس آموزی از انقلاب اکتبر!! و نقد مارکس - ناصر پایدار

آرمان پاینده اکتبر - لیلا دانش

پدیدهی دونالد ترامپ و نشانههای عینی پایان جهان آمریکا - سیروس بینا

خاورمیانه در بازتقسیم جهان - لیلا دانش

خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران - ناصر پایدار

روژآوا در نزاع کار- سرمایه - نازنین و یامین

بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه - بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی - ترجمه: نرگس ایمانی

راز توحش داعش - آرش اسدی

داعش: شمشیر دولبهی آمریکا در خاورمیانه - کورش عرفانی

خاورمیانه کانون بحران و عقب ماندگی - مرجان افتخاری

کودتای بانکها به جای تانکها - گفتگوی یانیس واروفاکیس در برنامهی زندهی رادیوی ملی ای.بی.سی

برنامه‌ی خصوصی ‌سازی انتقام‌ جویانه‌ی اروپا برای یونان -  یانیس واروفاکیس - ترجمه سینا چگینی

آینده هم‌اکنون است! - پاناگیوتیس سوتیریس - ترجمه: احمد سیف

تکیه بر نه می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند! - الکس کالینیکوس - ترجمه: سینا چگینی

خاورمیانه در آتش جنگ - لیلا دانش

پساتفاهم هستهای و چشمانداز مبارزهی طبقاتی! - بیژن هدایت

کوبانی: انتفاضهای دیگر؟ - لیلا دانش

مقایسه‌ی بررسی‌های مویشه پوستون و پیتر هیودیس - فریدا آفاری

کنفدراسیون دموکراتیک در کردستان - پرویز قاسمی

نقدی بر کتاب "سرمایه"ی توماس پیکتی - فریدا آفاری

دولت آمریکا، داعش و گره کور عراق - ناصر پایدار

کردستان مستقل، زمزمه مشترک ناسیونالیسم کرد، دولت آمریکا، متحدانش و کمونیست نمایان متکدی قدرت - ناصر پايدار

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم - ناصر پایدار

معنای انتخابات اروپا - آلن وودز - ترجمه: مهرداد امامی

بحران اوکراین و کمپانی‌های آمریکایی استخراج نفت و گاز طبیعی - نائومی کلاین - ترجمه: مهرداد امامی

دنیای بی افق و بهشتی که سرانجام به پا خواهد شد - سیامک ستوده

گفتوگوی نگاه با سیروس بینا - دگرگونی دورانی جهان، مناسبات و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و چشمانداز آینده

محیط زیست و تضاد کار - سرمایه - امانوئل والرشتاین - ترجمه: خسرو صادقی بروجنی

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایهداری - ناصر پایدار

برآمد فرهنگ مقاومت از پائین و واکنش  همدستان رژیم کشتار - ناصر پیشرو

پرولتاریا و فرآیند انقلاب ضد سرمایهداری - ناصر پایدار

طبقهی کارگر و چشمانداز مبارزهی طبقاتی در ایران - بیژن هدایت

بررسی اجمالی زمینه‌ی شکل‌گیری اعتراضات کنونی در ترکیه - سولماز بهرنگ

منطقهی یورو: بقا یا فروپاشی؟ - احمد سیف

سرمايه‌داری چين و بحران - جين هاردی و آدرين باد - برگردان: پرويز قاسمی

خاورمیانه و مدل ترکیه - لیلا دانش

تحلیل طبقاتی؛ در پسِ زندگی روزمره - خسرو صادقی بروجنی

بحران سرمایه، سقوط سهمگین ریال و طوفان فلاکت کارگران - ناصر پايدار

فراموشم مکن! - سوسن بهار

اتحادیهی اروپا: خاستگاه و دستاوردها - نسیم روشنایی

تحریم، جنگ و طبقهی کارگر - بیژن هدایت

جنبش اشغال، ضعفهای اساسی و چشم انداز - ناصر پایدار

جنگ، فاشیسم، کمونیسم - استیو جونز

چرا آنها شوريدند؟ - جيمز ايلينگورث - مترجم: صادق افروز

ستاره‌ای در میانهی تاریکی! - بیژن هدایت

پایانی مبارک: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی - پرویز صداقت

رییس کمیسیون اروپا: دموکراسی میتواند در یونان، پرتغال و اسپانیا فرو پاشد! - فرهاد بشارت

رزا لوگزامبورگ و شرح کلاسیک اعتصاب گستردهی ۱۹۰۵ روسیه - تونی کلیف - مترجم: کیوان شفیعی

مقدمه بر راهنمای سرمایهی مارکس - دیوید هاروی - ترجمه: وحید ولی زاده

کار، ارزش و سلطه - هَری کليور - برگردان: وحيد تقوی

گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعهی مدنی - حسام سلامت

کودکان و رنگها - سوسن بهار

آزادی ضرورت - امین قضایی

تحلیلی بر جنبش اعتراضی مردم - امین قضایی

جنبشهای اجتماعی و مبارزهی مردمی - امیر ک.

نظام جمهورى اسلامى و "تئورى توتاليتاريسم" - فرشيد فريدونى

مبنای نظری حق (بحثی دربارهی حق، آزادی و دموکراسی) - امین قضایی

نگاهی گذرا به زمینههای تاریخی رشد اسلام سیاسی - امین حصوری

زود باشیم، ولی عجله نکنیم! - محمد  شمس

مروری بر روند تحولات جنبش دانشجویی از انقلاب ۵۷ تا امروز - امین حصوری

دربارهی تازگی "نقد اقتصاد سیاسی" - مایکل هاینریش - ترجمه: هما پنداشته

شکيبايى و تعصب در اسلام: نقدى بر کشمکش روشنگرى با شريعت‌سازى در ايران - فرشيد فريدونى

بخش اول          بخش دوم          بخش سوم

مبارزه در پهنه‌ی امکان و امید، تزهایی دربارهی جنبش اعتراضی مردم ایران - امین حصوری

از خودبیگانگی - امین قضایی

کالبد شکافی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی - نیما منصوری

ماركس و جامعه‌ى آينده - جعفر رسا

چرا خدا وجود ندارد؟ - امین قضایی

معمای ایران برای آمریکا - جعفر رسا

اسلام و سياست توسعه‌ى اقتصادى در ايران: نقدى بر جامعه‌شناسى دينى ماکس وبر - فرشيد فريدونى

بخش اول          بخش دوم

چالشهای آتی در رنگین کمان تغییر - لیلا دانش

مردم، خود حكومت‌اند! - سعید كیوان

درسی از تاریخ: تاریخ میتواند تکرار نشود! - محمد شمس

درون آینه - امین قضایی

نقد رزا لوکزامبورگ بر بلشویسم: اندیشههایی پیرامون دموکراسی - حسن مرتضوی

منطق و سرمایه‌داری - امین قضایی

ملاحظاتی دربارهی نظریهی پیوستگی ملی: ملت سازی - ترجمه: سینا كلهر

بحران سرمایه داری و جنبش کارگری - ناصر پایدار

خاستگاه مذهب - امین قضایی

درآمدی تاریخی بر نظریهی اجتماعی - آلکس کالینیکوس - برگردان: اکبر معصوم بیگی

نبرد تمدن‌ها يا بحران هژمونى؟ - فرشید فریدونی
بخش اول          بخش دوم          بخش سوم          بخش چهارم و پایانی

کمون پاریس - حسین بهادری

كمون پاريس‏ و دريافت ماركس‏ از ديكتاتورى پرولتاريا! - مونتی جانستون - برگردان: م. مهدیزاده

مارکسیسم و سنت - فرشید فریدونی

بخش اول          بخش دوم          بخش سوم و پایانی

ماركس‏ و ديكتاتورى پرولتاريا! - هال دريپر - ترجمه: م - مهديزاده

سرکوب و آزادی های سیاسی - لیلا دانش

جنگ عراق، بورژوازی آمریکا و تاکتیک چالش شکست! - ناصر پایدار

ماركس: پيروزی و اسطوره - الكس كالينيكوس - ترجمه: روزبه آغاجری

دولت قانونمند و جامعه‌ى قانونمدار، نقدى بر فلسفه و تاريخ دموکراسى بورژوايى - فرشید فریدونی

گرامشی، فمينیسم، فوکو - رناته هالوب - ترجمه: م. حکیمی

زبان دینی و سلطه‌ى طبقاتی - فرشید فریدونی

موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران - ناصر پایدار

روزگار آهن و آتش - گرگوری الیوت - ترجمه: م. حکیمی

چرا جنگ - آلبرت انیشتن - برگردان: خسرو ناقد

مارکس و محیط زیست - جان بلامی فاستر - برگردان: محمود متحد

مایکل آلبرت و الگوی اقتصاد مشارکتی - ناصر پایدار

تمدن و تاريخچه‌ى تمدن ستيز‌ى در ايران - فرشید فریدونی

در دفاع از انقلاب اکتبر - جعفر رسا

پیدایش روشن فکران - آنتونیو گرامشی - ترجمه: صالح نجفی

چت و چت بازى: دنياى اشك ها و لبخندها - سوسن بهار

نگاهى گذرا به قانون حضانت كودك - پروين اشرفى

سوسياليسم و دموكراسى - ناصر پايدار

ماركس جوان - محسن حكيمى

عمليات انتحارى: انتقام و فرار از جهنم زمينى - فرهاد بشارت

نظم نوين جهانى‌‌، تروريسم،  تروريسم نظم نوين جهانى - کانون پژوهشی نگاه

نبرد تمدنها - بيژن هدايت

Home