Andrea Bocelli - Besame Mucho

 

 

 

 

مرا ببوس

 

مرا ببوس، بسیار

طوری که انگار امشب آخرین شبمان است

مرا ببوس، بسیار

چرا که می‌ترسم پس از این از دستت بدهم.
می‌خواهم کنارم باشی

در چشمانت خیره شوم

نزدیک خود ببینمت.

فکر می‌کنم فردا، شاید

دور از تو باشم

بسیار دور از تو.

مرا ببوس، بسیار...
 

برگردان: رضا علامه زاده