فتح شب

ترانه: ايرج جنتی‌عطايی - آهنگ:‌ مهين زرينچه - آواز شميم آزاد