ѐ

ی

 

 

 

ی ی یی ی ی
ی ی
ی Ә ی
ȍ ی ϡ ی
ی ی ʡ ی
ی ی .

ی ی ی ʡ ی ʡ ی ی ی
ی ی ʡ ǐ ی ی یی
ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی
ی ی .

ی ی ی
ی ی
ی ѐ ʡ
ȡ یی ʡ ی
ی یی ی .

ی ی ی ϡ ی ی ی ϡ ی ی
ʡ ی ǐ یی
یϡ ی
ی یی ی .

ǘ ی

ی
ی ی "Ә" ی

ݐی ی
ی ...

ی ی

ی ی ی ( ی ʐی)
ی ی ǡ ی ی
ی
ی .

ی یی ͘
ی ی ی
ی ی ј
ی ی ی ϡ ی
ی (یی )
ی !