تحزب کمونیستی طبقهی كارگر

 

دفتر شانزدهم 

 

جلد دفتر شانزدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

تشکل کارگری مستقل از دولت! منحل در پروسه ی بازتولید سرمایه - ناصر پایدار

طبقهی کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی:

گفت و گوی نگاه با حشمت محسنی          علی رضا خباز          مهدی ریاضی          محمود قهرمانی 

تشکل کارگری: کدام ضرورت؟ کدام دورنما؟ - بیژن هدایت

حزب، رویایی بی فرجام... - رزا جوان

سویه های مهم تغییر پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل - لیلا دانش

انترناسیونال اول و مبارزه با سکتاریسم و سندیکالیسم - رحیم قدیری

سازمان جهانی کار، تشکیلات خانه ی کارگر، کارگران و حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری - بهرام صدیق

طبقهی کارگر در آیینه ی مبارزه: فاصله ی اول مه 1383 تا مه 1384 - بهرام رحمانی

گزارشی از برگزاری اول ماه مه در سقز - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

حق رای زنان و مبارزهی طبقاتی - رزا لوکزامبورگ

برگی از تاریخ: اول ماه مه: نمایش قدرت عظیم اتحاد کارگران

بررسی کتاب: نظریهی طبقه و تاریخ: سرمایه داری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - کامران نیری

نظریهی ادبی والتر بنیامین - م. عاطف راد

کافکا و سوسیالیسم - میشل لووی - برگردان: ناصر پیشرو

تراژدی آمریکا: باطلاق جنگ، لفاظی نفت و معمای هژمونی - سیروس بینا - برگردان: پروین اشرفی

انتخابات اخیر بریتانیا و حزب کارگر (نو) - هیلال تیکتین - برگردان: یاسمین میظر

یادداشتی بر یک روایت سرمایه داری دولتی از انقلاب کوبا - کامران نیری

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر شانزدهم نگاه در یک فایل

Home