طبقهی كارگر: تشکل های توده ای و تجربیات تاریخی

 

دفتر نوزدهم 

 

جلد دفتر نوزدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

اعتماد به نفس بازیافتهی جمهوری اسلامی - جعفر رسا

تا کی جهنمی به نام زندگی - لیلا دانش

نگاهی مختصر و تاریخی به اتحادیه های کارگری در کانادا - حسن وارش

سندیکای تک پا، ضرورت گریز ناپذیر سرمایه یا گریز پذیر در مبارزه علیه سرمایه - مراد عظیمی

دوازده اسطوره دربارهی کار کودک - سوسن بهار

ضرورت و مبانی تشکل مطالباتی - طبقاتی کارگران - محمد شمس

گزارشی از کارگران بازخریده شده - اسماعیل محمد ولی

چارتیسم یا منشور کارگری - مراد عظیمی

پایگاه سیاسی دولت جورج بوش و علل واقعی جنگ و اشغال عراق

گفت و گوی نگاه با سیروس بینا

لورکا، زخم خونین ادبیات! - مریم ناصحی

جنگ لبنان: عوامل و بازی گران آن - مجموعه مقالاتی از: اکونومیست - برگردان: پروین اشرفی

جنگ کسب و کار من است - جوزف استيگليتز و ليندا بيلمس - برگردان: محمدرضا فرهادی پور

نقد و تحول تاریخی - موشه پوستون - برگردان: فروغ اسدپور

دوره بندی نبرد طبقاتی و دولت در هیجدهم برومر - باب جسوپ - برگردان: یاشار برومند

زنان و خانواده در سیر تاریخ - ئولین رید - برگردان: پوران نوایی

مفهوم تکنولوژی و سینما - کریستوفر نوریس - برگردان: سروش محبی

هالیوود و جهان - توبی میلر - برگردان: سروش محبی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر نوزدهم نگاه در یک فایل

Home