ویژهی آبان 98: خیزش تودهی کارگر علیه جمهوری اسلامی سرمایه!

 

 

دفتر سی و چهارم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و چهارم نگاه

فهرست مطالب

این تازه آغاز راه است! - بیژن هدایت

پاشنه آشیلها و آموزشهای قیام کارگری آبان 98 - ناصر پایدار

جمجمههای سوراخ و ورقی که برگشت! - لیلا دانش

نبردهای طبقاتی کارگران ایران در دورههای مختلف - حسن عباسی

از میان مقالات

چشماندازهای گذر از ساعت صفر - پرویز صداقت

خون آب نخواهد شد؛ دربارهی شورش بنزین در ایران - ساسان صدقینیا

از میان گزارشات

گرانی بنزین، کابوس سفر هر روزه از حاشیهها به تهران - مریم وحیدیان

گرانی بنزین؛ حداقل ۲۰۰ هزار تومان هزینهی سربار خانوادههای کارگران حاشیهنشین - نسرین هزاره مقدم

دکترین شوک بر سطح لغرنده - یاسر آفتابی

مردم یا اشرار؟ - هوشیار دهقانی

شاهدان عینی در ماهشهر: با دوشکا و تیربار به روی مردم آتش گشودند! - شاهد علوی

افشاگری از ۱۳ ابزار جنگ روانی نظام در سرکوب اعتراض‌‌ها - ایران وایر

بر سنگفرش! - احمد شاملو

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و چهارم نگاه در یک فایل

Home