پاندومی کرونا، سرمایهداری، و جامعهی بشری!

چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟

 

دفتر سی و پنجم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و پنجم نگاه

فهرست مطالب

یادداشتی بر این دفتر: از برزخ کرونا تا دوزخ سرمایه داری! - بیژن هدایت

نگاه میپرسد

لیلا دانش

حسن آزاد

ناصر پایدار

فرهاد بشارت

بحران کرونا، کالبدشناسی تسخیر جهان، و التقاط چپ سنتی - سیروس بینا

از میان مقالات

کشاورزی سرمايه دارانه و کوويد نوزده: يک ترکيب مرگ بار - گفت وگو با راب والاس

بحران کرونا؛ هيولايی که سرمايه داری لقمه در دهانش می‌گذارد! مايک ديويس - برگردان: نرگس ايمانی

ترکیب بندی مجدد کُره زمین پس از شیوع جهانی ویروس کورونا: سه فرضیه ی ژئوپولیتیک - فیلیپ اس گُلوب - برگردان: شهباز نخعی

دموکراسی در آزمون کرونا! ساموئل حیات - برگردان: سمیه رستم‌پور

درس‌های بحران ویروس کرونا در ایتالیا برای کارگران جهان - فِرِد وستون - برگردان: مهرداد امامی

کرونا و طبقات کارگر غرب: تلاقی رکود اقتصادی قریب ‌الوقوع با شوک کرونا - اینگار زولتای - برگردان: هوشنگ هادیان

و بعد از ویروس؟ مخاطرات پیش رو! مقاومت در سال طاعون - برگردان: نسترن امیریان

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و پنجم نگاه در یک فایل

Home